Eindexamen


00:04:12 36,1 MB

2012

boek

genaaid en gebonden, 270x180mm, 55mm dik, 1,9kg

Het vertrekpunt is de zorg over het voortbestaan van het fysieke boek.
De resultaten uit het scriptie-onderzoek dienen als uitgangspunt voor dit eindexamenproject. Dit boek is een fysieke vertaling van een digitaal medium, namelijk de Youtubeclip 'Strawberry Fields Forever' van de Beatles. In het boek zijn diverse manieren gezocht om geluid, tekst en beeld weer te geven.
Een spread is een ontleding van één seconde van de clip.